Zájezd do Piešťan

Ve druhé říjnové dekádě na pozvání místní ZUŠ uskutečnila naše škola zájezd do slovenských Piešťan, kde se nám dostalo velmi vřelého přijetí. V nabitém programu naši žáci navštívili výuku slovenských přátel, vysoce ocenili práce piešťanských dětí, prošli kolonádu, ochutnali léčivý pramen a pak už na slavnostním koncertě v Dome umenia předvedli umění svoje. Jednalo se o multioborový projekt Afrika a představení Genetovy hry Služka v adaptaci MgA. Nikoly Bartošové. Vystoupení našich dětí bylo publikem odměněno bouřlivými ovacemi. Velmi vysoce byla oceněna i výstava našeho výtvarného oddělení na téma Afrika.

Video: stretnutie