Novoroční setkání v rezidenci primátora

Na novoroční setkání pozval  primátor hlavního města Prahy ředitele škol zřizovaných hl.m. Prahou. K zajištění kulturního programu byl ze všech pražských škol vybrán náš lidový soubor Melodika vedený Veronikou Chudobovou.