VYTISKNOUT

Švábová Kristina, MgA.

Kristina Švábová se narodila 9. 7. 1989 v Sydney. Na kytaru začala hrát v pěti letech pod vedením svého otce, Milana Švába. V roce 2004 zahájila studium na Pražské konzervatoři - obor klasická kytara, pod vedením profesora Václava Kučery. Konzervatoř zakončila v roce 2010. Během šestiletého studia Kristina absolvovala mistrovské kurzy v Německu a Švýcarsku pod vedením profesora Anderse Miolina. V roce 2007 se umístila na kytarové soutěži Českého rozhlasu na druhém místě. Na celostátní kytarové soutěži konzervatoří v Pardubicích v roce 2008 se umístila na třetím místě.
V roce 2010 zahájila studium na HAMU pod vedením profesora Milana Zelenky. Je členem několika komorních seskupení. S akordeonistou a hudebním skladatelem Jiřím Lukešem spolupracuje již od roku 2008. Na mezinárodní soutěži v Chorvatsku získali dvakrát 1. místo a na mezinárodní soutěži na Slovensku obsadili 2. místo. 
V roce 2013 úspěšně absolvovala bakalářské studium a v roce 2015 magisterské studium.  
Kristina Švábová vyučuje jako učitelka na ZUŠ Stodůlky a soukromé hudební škole Wunderbaro kytaru a vystupuje v několika hudebních tělesech -klasické trio v obsazení hudebních nástrojů: flétna, akordeon a kytara, v kytarovém duu s repertoárem hudbou 20. století, Duckies(poprocková kapela), Shrewd Auntie(rock alternative), akustické duo s harfenistkou a zpěvačkou Lenkou Peterkovou. Je aktivní také v oblasti elektronické hudby.  
    V pedagogické činnosti se zaměřuje na probuzení zájmu o hudbu v žákovi. Ráda žáky seznamuje s různými hudebními styly, respektuje individualitu žáků a dle toho jim zadává repertoár. 
Prioritou rozvoje je zvládnutí základní kytarové techniky, což předpokládá pravidelné cvičení na nástroj a správné pedagogické vedení.