• Nový název školy
         Fakultní základní umělecká škola  Hudební a taneční fakulty AMU v Praze. S platností od 1.září 2016 nese naše škola tento nový název. V současnosti se připravují nové webové stránky.  
    celý článek
Aktuality

Dvorská Zdenka

Dvorská Zdenka

Horňák Ivan, Dis.Art.

Jiráňová Jana

Jiráňová Jana

Kubištová Klára, DiS.

Minářová Marie, BcA.

Minářová Marie, BcA.

Pawlowská Marie, MgA.

Pawlowská Marie, MgA.

Urazajeva Gulnara

Urazajeva Gulnara

Vrána Tomáš, BcA.

Vrána Tomáš, BcA.

Koncerty a Akce