Tisk

Přijímací zkoušky

Autor:  Vladimír Světlík písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text

Přijímací zkoušky na školní rok 2021­/2022 do všech uměleckých oborů proběhnou v následujících termínech:

Hudební obor:

-hlavní budova FZUŠ, K Brance 72/2

24. -27. května 2021, 7. a 9. června 2021 09:00 -13:00 a 14:00 -18:00 hodin

28. května 2021     09:00 -13:00 a 14:00 -16:00 hodin

Literárně dramatický obor:

-ZŠ Kuncova

25. a 26. května 2021, 7. a 9. června 2021 12:00 -18:00 hodin

Taneční obor:

-ZŠ Kuncova

24. -27. května 2021, 7. a 9. června 2021 12:00 -18:00 hodin

28. května 2021     12:00 -16:00 hodin

Výtvarný obor:

-ZŠ Kuncova

24. -27. května 2021, 7. a 9. června 2021 12:00 -18:00 hodin

28. května 2021     12:00 -16:00 hodin

Uchazeči se k přijímacím zkouškám přihlásí prostřednictvím následujícího odkazu na konkrétní termín a čas.  https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=239

Pokud to bude možné, přijímací zkoušky proběhnou prezenční formou. V případě nepříznivé epidemické situace proběhnou přijímací zkoušky distanční formou. Distanční formou se rozumí online spojení s uchazečem o vzdělání, jeho rodičem a zkoušející komisí. V takovém případě obdrží rodiče unikátní link (odkaz), pomocí kterého se v uvedený čas online připojí k přijímací zkoušce. O konkrétním způsobu proběhnutí přijímací zkoušky budou rodiče informováni s týdenním předstihem do emailu, který uvedou v přihlášce a na webových stránkách školy. Termín přijímací zkoušky vybraný pomocí odkazu výše platí podle okolností jak pro prezenční, tak i pro distanční formu přijímací zkoušky. Délka přijímací zkoušky bude maximálně 10 minut. Výsledky přijímacích zkoušek budou během června vyvěšeny na internetových stránkách školy. Přijatí uchazeči obdrží navíc rozhodnutí o přijetí doporučeným dopisem. Zbylí uchazeči, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, budou zařazeni mezi náhradníky k přijetí, a pokud se uvolní kapacita školy, budou okamžitě kontaktováni ohledně přijetí do vzdělávání.

Dětí jsou u přijímacích zkoušek zkoušeny z následujících dovedností:

Hudební obor:

-Zpěv libovolné písně

-Intonace tónů podle klavíru

-Hudební sluch (opakování tónu, vyšší a nižší tón)

-Rytmické cítění a paměť (opakovat krátké rytmické motivy)

-Fyzické předpoklady pro hru

-U přestupu z jiné školy nebo soukromého vyučování žák zahraje na vybraný nástroj a složí srovnávací zkoušku

Taneční obor:

-Flexibilita

-Fyzické předpoklady pro tanec

-Rytmické cítění

-Paměť

-Improvizace

Výtvarný obor:

-Domácí práce (uchazeč přinese své domácí výtvarné práce z poslední doby)

-Kresba na dané téma

-Prostorová představivost

-Barevná kompozice

Literárně-dramatický obor:

-Přednes, recitace, slovesnost (uchazeč si připraví krátkou básničku)

-Představivost

-Muzikalita

-Paměť

Z každé dovednosti v jednotlivých oborech může zkoušený získat 1 až 5 bodů. Při zisku vyššího počtu bodů je větší šance na přijetí.

 

Koncerty a Akce