Tisk

Organizace výuky od středy 25. 11. 2020

Autor:  Vladimír Světlík písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text

Vážení rodiče,

z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je na naší základní umělecké škole od středy 25. 11. 2020 umožněna prezenční výuka v hudebním oboru, a to za podmínek, že vyučovací hodina proběhne v režimu jeden žák, jeden pedagog. Pokud tedy Vaše dítě navštěvuje individuální výuku hudebního oboru, zvažte, zda máte zájem o přechod zpět na prezenční výuku. Pokud ne, máte možnost i nadále pokračovat v distanční výuce. Veškerá další výuka (nehudební obory, kolektivní výuka hudebního oboru) nadále pokračuje distančně.

Prezenční výuka bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek. I nadále je povinné ve veškerých vnitřních prostorách školy (i v učebně) mít po celou dobu přítomnosti zakrytá ústa a nos pomocí roušky apod. Jedinou výjimkou jsou vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, dechové nástroje) – zde žáci v učebnách nosit ochranné pomůcky nemusí. U vstupu do budov bude přítomna služba, která dohlédne na dezinfekci rukou. Zároveň i nadále pokračuje zákaz vstupu rodičů do budov škol.

Koncerty a Akce