VYTISKNOUT

Aktuální hygienická opatření - aktualizace k 18. 9. 2020

Autor:  Vladimír Světlík písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text

Vážení rodiče,
v souladu s nařízeními a doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nařízeními Ministerstva zdravotnictví České republiky, doporučeními Hygienické stanice hlavního města Prahy a za respektování opatření našeho detašovaného pracoviště ZŠ Kuncova vyhlašujeme do odvolání na FZUŠ HAMU v Praze tato opatření:

• Žáka s rouškou si učitel před hodinou přebírá před vchodem do školy
• Doprovod žáka nemá do budovy přístup
• Po příchodu do budovy si žák pod dozorem pedagoga aplikuje na ruce přípravek proti Covidu-19
• Ve společných prostorách i v učebně se žák pohybuje v roušce, výjimku tvoří výuka zpěvu a hry na dechové nástroje v učebně
• Po skončení hodiny učitel žáka doprovodí ven, před vchod do školy

Tato opatření jsou platná pro hlavní budovu K Brance 72/2 i pro detašované pracoviště ZŠ Kuncova.
Věříme, že tato opatření, která mají v první řadě na zřeteli bezpečnost vašich dětí, přijmete s pochopením a budete je důsledně dodržovat.