VYTISKNOUT

Dodatečné přijímací zkoušky

Autor:  Vladimír Světlík písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text

Dodatečné přijímací zkoušky

Dodatečné přijímací zkoušky proběhnou 26. a 27. 8. 2020.

Rozdělení přijímacích zkoušek jednotlivých oborů:

HUDEBNÍ OBOR: 

Hlavní budova FZUŠ, K Brance 72 –           26. a 27. 8. 2020 10.00 – 16.00 hodin 

            

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: 

ZŠ Kuncova, Kuncova 1580 –          26. 8. 2020 10.00 – 16.00 hodin

VÝTVARNÝ OBOR:   

ZŠ Kuncova, Kuncova 1580 –          26. a 27. 8. 2020 10.00 – 16.00 hodin

                                                                                         

TANEČNÍ OBOR:  

ZŠ Kuncova, Kuncova 1580 –          26. a 27. 8. 2020 10.00 – 16.00 hodin

    

Děti u přijímacích zkoušek jsou zkoušeny ze základních dovedností v jednotlivých oborech:

Hudební obor:

$1·       zpěv libovolné písně (uchazeč si dopředu připraví jednu lidovou píseň)

$1·       intonace tónů podle klavíru

$1·       hudební sluch (opakování tónu, vyšší a nižší tón)

$1·       rytmické cítění a paměť (opakovat krátké rytmické motivy)

$1·       fyzické předpoklady pro hru

$1·       u přestupu z jiné školy nebo soukromého vyučování žák zahraje na vybraný nástroj a složí srovnávací zkoušku

Taneční obor:

$1·       flexibilita

$1·       fyzické předpoklady pro tanec

$1·       rytmické cítění

$1·       paměť

$1·       improvizace

Výtvarný obor:

$1·       domácí práce (uchazeči si přinesou s sebou libovolné ukázky svých domácích výtvarných prací)

$1·       kresba na dané téma

$1·       prostorová představivost

$1·       barevná kompozice

Literárně-dramatický obor:

$1·       přednes, recitace, slovesnost (uchazeč si připraví krátkou básničku)

$1·       představivost

$1·       muzikalita

$1·       paměť

Z každé dovednosti v jednotlivých oborech může zkoušený získat 1 až 5 bodů. Při zisku vyššího počtu bodů je větší šance na přijetí.

Uchazeči se objednávají na dodatečné přijímací zkoušky přes následující odkaz na přesné datum a čas.

Odkaz:   https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=239

Prosíme o dochvilnost a dodržování aktuálních hygienických nařízení.