Tisk

Znovuzahájení individuální prezenční výuky od 11. května 2020

Autor:  Vladimír Světlík písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text

Vážení rodiče, milí žáci,
   od pondělí 11. května 2020 bude na naší škole umožněna individuální výuka Hudebního oboru s osobní účastí žáka na hodině za dodržení následujících hygienických podmínek:
• Prezenční individuální výuka Hudebního oboru bude probíhat v hlavní budově FZUŠ a na detašovaném pracovišti ZŠ Kuncova.
• Prezenční výuky se mohou zúčastnit pouze žáci bez jakýchkoli známek infekčního onemocnění, za což zodpovídají rodiče (zákonní zástupci). Každý žák před vyučovací hodinou odevzdá třídnímu učiteli rodiči (zákonnými zástupci) podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění u žáka. Formulář tohoto prohlášení obdrží rodiče (zákonní zástupci) na svoji mailovou adresu. Ostatní žáci mohou pokračovat v distanční formě vzdělávání.
• V souladu s doporučeními MŠMT bude vstup do budovy umožněn pouze vzdělávaným žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• Žáka si učitel převezme venku před vchodem do budovy, kam ho také po skončení hodiny odvede. Ve společných prostorách budou mít učitelé i žáci roušky. V průběhu vyučovací hodiny v učebně nemusí žáci ani učitelé roušky nosit při zachování minimálního odstupu 2 metry. Rozhodnutí je na učiteli.
• U vchodu a ve třídách jsou k dispozici dezinfekční prostředky, na toaletách zásobníky s dezinfekčním mýdlem a papírové jednorázové ručníky
   Výuka Hudební nauky, Výtvarného, Tanečního a Literárně dramatického oboru probíhá nadále distanční formou, bude postupně uvolňována v souladu s provozem na detašovaných pracovištích.

Koncerty a Akce