Tisk

Rekonstrukce na ZŠ Kuncova

Autor:  Vladimír Světlík písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 21.10.2019 bude na našem detašovaném pracovišti ZŠ Kuncova zahájena přestavba prostor 2.patra pavilonu A. Přestavba je plánována na dobu sedmi měsíců, tj. do konce května 2020.

Proto přesouváme výuku Hudební nauky a Přípravné hudební výchovy do jiných prostor této školy, aby děti nebyly vystaveny negativním vlivům stavby.

Prosíme vás proto o maximální pozornost a součinnost při případných organizačních změnách.

Děkujeme za pochopení. 

 

Koncerty a Akce