Tisk

Přijímací zkoušky a Den otevřených dveří

Autor:  Vladimír Světlík písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text

Děti u přijímacích zkoušek jsou zkoušeny ze základních dovedností v jednotlivých oborech:

 

Hudební obor:

 Zpěv libovolné písně

 Intonace tónů podle klavíru

 Hudební sluch (opakování tónu, vyšší a nižší tón)

 Rytmické cítění a paměť (opakovat krátké rytmické motivy)

 Fyzické předpoklady pro hru

 U přestupu z jiné školy nebo soukromého vyučování žák zahraje na vybraný nástroj a složí srovnávací zkoušku

Taneční obor:

 Flexibilita

 Fyzické předpoklady pro tanec

 Rytmické cítění

 Paměť

 Improvizace

Výtvarný obor:

 Domácí práce (nutno donést domácí výtvarné práce dítěte za co možná nejdelší časové období)

 Kresba na dané téma

 Prostorová představivost

 Barevná kompozice

Literárně-dramatický obor:

 Přednes, recitace, slovesnost

 Představivost

 Muzikalita

 Paměť

Z každé dovednosti v jednotlivých oborech může zkoušený získat 1 až 5 bodů. Při zisku vyššího počtu bodů je větší šance na přijetí.

Koncerty a Akce