Tisk

Ženíšková Kateřina, Mgr.,BcA.

  • Předmět výuky: Literárně dramatický obor
  • E-mail: katerina.zeniskova@zuspraha5.cz
Kateřina Ženíšková, rozená Šírková je herečka, tanečnice, mimka a pedagožka.
   V roce 2015 úspěšně dokončila studium na Hudební Akademii múzických umění v Praze obor Pantomima (Nonverbální a komediální divadlo). Při tomto studiu složila i státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Roku 2011 a 2015 obdržela osvědčení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kateřina získala Cenu dětského diváka na festivale scénického tance a pohybového divadla Podzimní fantazie 2010.
   Mezi její umělecké dovednosti patří herectví, pohybové a taneční divadlo, pantomima, současný tanec, vzdušná a párová akrobacie, step, clownerie, fire show,… Účinkovala v divadelních představeních v České republice i zahraničí. Mezi divadla, kde působila, patří např.: Disk, NoD, Studio Rubín, Alta, DEPO 2015, Die Etage…
   Ve své pedagogické činnosti klade důraz na přirozený herecký projev vycházející z fyziologických možností jedince. Stěžejním je pro ni propojení herectví, pohybu a dalších uměleckých složek, které neodmyslitelně patří k divadlu. U svých žáků podněcuje kreativitu, fantazii a vlastní tvorbu. 
   V současné době se soustředí především na pedagogickou činnost, účastní se divadelních i tanečních projektů a věnuje se autorské tvorbě. Ve svém volném čase provozuje mnoho sportovních aktivit jako je například běh, horolezectví, turistika, zimní a letní sporty.
 

Koncerty a Akce