Tisk

Přijímací zkoušky, obecné informace o průběhu

Autor:  Vladimír Světlík písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text
Děti u přijímacích zkoušek jsou zkoušeny ze základních dovedností v jednotlivých oborech:

Hudební obor:

Zpěv libovolné písně
Intonace tónů podle klavíru
Hudební sluch (opakování tónu, vyšší a nižší tón)
Rytmické cítění a paměť (opakovat krátké rytmické motivy)
Fyzické předpoklady pro hru
U přestupu z jiné školy nebo soukromého vyučování žák zahraje na vybraný nástroj a složí srovnávací zkoušku

Taneční obor:

Flexibilita
Fyzické předpoklady pro tanec
Rytmické cítění
Paměť
Improvizace

Výtvarný obor:

Domácí práce
Kresba na dané téma
Prostorová představivost
Barevná kompozice

Literárně-dramatický obor:

Přednes, recitace, slovesnost
Představivost
Muzikalita
Paměť
Z každé dovednosti v jednotlivých oborech může zkoušený získat 1 až 5 bodů. Při zisku vyššího počtu bodů je větší šance na přijetí.

Koncerty a Akce