Tisk

Informace pro rodiče o vzdělávání na Základní umělecké škole

Autor:  Vladimír Světlík písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text

Důležité informace pro rodiče

o vzdělávání na Základní umělecké škole.

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste si vybrali pro další vzdělávání svých dětí v uměleckých oborech právě Fakultní základní uměleckou školu ve Stodůlkách. Dovolte nám na začátek pár důležitých informací, které Vám a Vašim dětem pomohou v orientaci, co vzdělávání v základní umělecké škole obnáší, jak je organizováno a co je potřeba udělat, aby Vaše dítě bylo úspěšným a spokojeným žákem naší školy.

 • Na začátku je třeba si uvědomit, že jsme školou a ne volnočasovou aktivitou či kroužkem!
 • Oproti jiným zájmovým kroužkům podléhají základní umělecké školy legislativě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 • Žáci jsou průběžně hodnoceni během obou pololetí a závěrečné hodnocení každého pololetí dostávají formou vysvědčení.
 • Vaše děti mají možnost vzdělávat se v některém ze čtyř uměleckých oborů: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Organizace výuky:

Žáci na škole mohou studovat v přípravném studiu, dále I. či II. stupni základního studia nebo ve studiu pro dospělé. Před přijetím do jakéhokoli z těchto forem studia však musí vykonat talentovou přijímací zkoušku. Pokud se chcete důkladně informovat o organizaci výuky v jednotlivých ročnících, stáhněte si na našich webových stránkách náš Školní vzdělávací program.

A ještě jedna důležitá věc: před přijetím do studia je nutné vyplnit 2 dokumenty – přihlášku a žákovský list. Přihláška se vždy na začátku každého školního roku aktualizuje a nechává podepsat rodiči. Pro ukončení vzdělávání v jiný okamžik, než je běžné, je potřeba předložit do kanceláře školy žádost o ukončení studia.

Každý ze čtyř uměleckých oborů má svá specifika, která zde uvádíme:

Hudební obor:

 • Vyučuje se buď v hlavní budově V Brance 72, nebo na detašovaném pracovišti na ZŠ Kuncova.
 • Žáci dochází jednou týdně na individuální vyučovací hodinu výuky hry na nástroj.
 • U vybraných nástrojů (zobcová flétna, kytara, keyboard, zpěv) může být výuka zajištěna pomocí skupinové výuky.
 • Dalším povinným předmětem, na který musí žáci prvních pět ročníků jednou týdně docházet, je hudební nauka (hudebně teoretická příprava žáka).
 • Ze zdravotních či jiných opravdu závažných důvodů můžete požádat o individuální studium hudební nauky. V takovém případě žák dochází jednou měsíčně na zvláštní hodinu a každé pololetí je komisionálně přezkoušen.
 • Komplexní rozvoj žáka je dovršen v jednom z předmětů skupinové interpretace, tzv. komorních her, kde žáci hrají dohromady. Komorní hra je pro žáka povinná od čtvrtého ročníku.
 • Pokud nevlastníte hudební nástroj, na který chce Vaše dítě hrát, máte možnost požádat školu o jeho zapůjčení. Úplata za půjčení nástroje činí 80,- kč za měsíc.
 • Nedílnou součástí výuky hry na nástroj jsou veřejná vystoupení na koncertech.
 • Vzdělání žáka v jednotlivých stupních je zakončeno vystoupením na absolventském koncertě či interních absolventských zkouškách.

Výtvarný obor:

 • Výtvarný obor se vyučuje pouze na jednom detašovaném pracovišti na ZŠ Trávníčkova.
 • Čas, který si děti vyhradí na výuku ve výtvarném oboru, jsou jednorázově 2 hodiny týdně v přípravném studiu a 3 hodiny týdně v základním studiu.
 • Žáci si na hodinách rozvíjí svou fantazii v plošné i prostorové tvorbě.
 • Hlavní důraz výuky je kladen na radost z tvoření a hledání své vlastní cesty ztvárňování věcí, které vidí kolem sebe.
 • Žáci si v učebně nechávají svůj koupený kufřík se základními  výtvarnými potřebami, které na hodině využívají. Škola navíc kupuje další nezbytný výtvarný materiál pro práci žáků, a to především barvy, kreslící papír, výkresy, lepidla, hlínu, modely částí lidského těla apod.

Taneční obor:

 • Žáci si mohou vybrat, zda budou navštěvovat hodiny tanečního oboru na detašovaném pracovišti ZŠ Kuncova či ZŠ Trávníčkova.
 • Hlavní náplní výuky je učení se klasickému tanci, doplňkem při výuce je však i tanec lidový a současný.
 • Důležitou součástí výuky je pravidelná samostatná domácí příprava žáků.
 • Žáci si pořizují určené taneční oblečení a obuv, podrobné informace dostanete na schůzce s rodiči na začátku školního roku.

Literárně dramatický obor:

 • Literárně dramatický obor se vyučuje pouze na detašovaném pracovišti ZŠ Kuncova.
 • Hodinová dotace oboru jsou minimálně dvě vyučovací hodiny týdně, které se v průběhu studia rozšíří až na čtyři.
 • Žáci se zde naučí základy herectví a celého divadelního procesu, budují si vztah k literatuře.
 • Získávají správné hlasové a pohybové návyky, zvyšuje se jejich komunikační dovednost.
 • Žáci velmi často vystupují na veřejnosti a uplatňují tak to, co se v hodinách naučili.

To je prozatím vše důležité, co potřebujete vědět o vzdělávání na Fakultní základní umělecké škole ve Stodůlkách. Kdybyste však měli jakékoli další dotazy, neváhejte se nás zeptat, anebo nás kontaktujte na naší emailové adrese. Mnoho užitečných informací najdete i na webu školy – www.zuspraha5.cz.

Koncerty a Akce